Ve dnech 10. – 21. 7. 2017 se do Vodňan na středisko MEVPIS vrátili pedagogové mateřských škol, aby se zúčastnili 3. Letní školy, kterou každoročně pořádá Pedagogická fakulta ve spolupráci s Fakultou rybářství a ochrany vod s podporou z projektu IP 2016 – 2018. Během dvoutýdenního programu, 8 dvoudenních ucelených bloků vzdělávacích seminářů si pedagogové MŠ mohli vybrat z témat: Inovace ŠVP PV, Specifik práce pedagogů s dvouletými dětmi v MŠ, Vážně i nevážně o velkých problémech s malými dětmi, Kam se schoval příběh a Osvěžovny aneb osobnostního a sociálního rozvoje předškolních pedagogů MŠ. Celkem se během letního programu „osvěžilo a načerpalo nové síly, poznatky a zkušenosti“ 115 pedagogů MŠ. Děkujeme organizátorům, účastníkům a všem, kteří se na přípravách 3. Letní školy podíleli. Již nyní připravujeme 4. ročník Letní školy PF JU ČB, o jehož tématech a termínech budeme informovat na podzim 2017.

Autor článku: Bc. Dana Brožová

Váš email:
Předmět:
Dotaz: