LinhartLinhart2Rektor Jihočeské univerzity doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. udělil pamětní medaili Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích panu prof. Ing. Otomaru Linhartovi, DrSc. za dlouholetý přínos k rozvoji Fakulty rybářství a ochrany vod JU, kterou vedl ve dvou funkčních obdobích v letech 2009-2017.

Blahopřejeme.

Autor článku: Milada Vazačová

 

Váš email:
Předmět:
Dotaz: