Historie

Historie Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích sahá až do roku 1921, kdy v Praze vznikl Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický (VÚRH), který se roku 1953 přesunul do jihočeských Vodňan. Zde začal budovat vlastní experimentální základnu a profilovat se jako pracoviště zaměřené převážně na aplikovaný výzkum v oblasti rybářství a na související obory, jako je hydrobiologie, nemoci ryb, genetika a šlechtění ryb, obhospodařování volných vod.

V roce 1996 byl VÚRH převeden jako samostatný vysokoškolský ústav pod Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích. Cílem činnosti VÚRH je dlouhodobě rozvíjený a mezinárodně uznávaný vědecký, především aplikovaný výzkum, spoluvytvářející světový trend v oblastech biologických, environmentálních a chovatelských aspektů rybářství při zachování biodiverzity hydrocenóz. Zvláště pak jde o rozsáhlý mezinárodní inovativní výzkum biologického charakteru (modelové druhy ryb a raků), ochrany vodního prostředí (diagnostika úrovně polutantů) nebo chovatelský výzkum orientovaný na rybářství (významné druhy ryb), včetně výzkumu kvality a bezpečnosti potravin.

Od roku 2009 se VÚRH stal spolu s Ústavem akvakultury, dnes Ústavem akvakultury a ochrany vod (bývalá katedra rybářství Zemědělské fakulty JU), součástí nově vzniklé Fakulty rybářství a ochrany vod JU. Tato fakulta vznikla s cílem komplexního vzdělávání bakalářských, magisterských a doktorských studentů oboru Rybářství a Ochrany vod. Vedle "klasické“ vědecko-výzkumné činnosti se fakulta stále více zaměřuje na oblast vzdělávání. Kromě prezenčních a kombinovaných studijních programů nabízí kurzy, programy, mezinárodní konference a informační akce celoživotního vzdělávání zaměřeného na různé cílové skupiny, které spojuje zájem o vodní hospodářství a ochranu vod. Tento záměr vedl k vybudování vzdělávacího, osvětového, informačního a poradenského centra MEVPIS Vodňany.